• Contracte de vânzare-cumpărare
 • Antecontracte
 • Acte de garanţie imobiliară (ipoteci)
 • Partaj
 • Contracte de schimb imobiliar
 • Acte de dezmembrare/alipire
 • Donaţii
 • Testamente
 • Declaraţii de acceptare/renunţare la succesiune
 • Procedura succesorală (dezbaterea succesiunii)
 • Procuri
 • Contracte de închiriere/comodat
 • Contracte de împrumut
 • Declaraţii călătorie minori în străinătate
 • Declaraţii pe propria răspundere
 • Invitaţii pentru cetăţeni străini
 • Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor
 • Legalizarea traducerilor
 • Legalizarea copiilor
 • Dare de dată certă
 • Divorţul pe cale notarială
 • Consultaţii notariale

Share