« Acte notariale

Acte de administrare

Acte necesare:

  • actul de proprietate (sau actul ce stabileste locatorului drepturile de posesie si folosinta asupra bunului)
  • actele de identitate ale partilor (locator si locatar/chirias)

Costuri:

Pentru contractul de comodat:
Onorariul este de 186 lei, TVA inclus. Fiecare exemplar original in plus costa 24,80 lei, TVA inclus.

Pentru contractul de inchiriere:
Onorariul se va calcula in functie de valoarea chiriei pentru intreaga perioada de inchiriere prevazuta in contract.

Intrebari frecvente:

1) Care este deosebirea dintre contractul de comodat si contractul de inchiriere?
Diferenta esentiala intre aceste contracte consta in faptul ca, in timp ce contractul de inchiriere presupune folosinta unui bun in schimbul unei sume de bani (chirie), contractul de comodat presupune folosinta gratuita a unui bun.

2) Banii pe care ii incasez din chirie trebuie declarati la fisc?
Da, banii incasati din cedarea folosintei bunurilor reprezinta un venit impozabil si trebuie declarati la organele fiscale. Conform legislatiei in vigoare, veti plati un impozit de 16 % aplicat la 75% din suma incasata din inchirieri (restul de 25% din cuantumul chiriei nu se impoziteaza, fiind considerate cheltuieli deductibile ale proprietarului).

3) Chiriasul meu va putea sa subinchirieze la randul sau apartamentul?
Da, chiriasul va putea sa subinchirieze o parte din apartament, doar daca nu s-a prevazut expres in contract ca este interzisa subinchirierea fara acordul proprietarului.

Share