« Acte notariale

Acte de dispozitie

Actele de dispozitie sunt actele juridice civile care au ca rezultat instrainarea unor bunuri sau drepturi, ori grevarea bunurilor cu o sarcina reala.
Sunt considerate acte de dispozitie: vanzarea, donatia, schimbul, contractul de intretinere, contract de renta viagera, renuntarea la mostenire, ipoteca, gajul etc.

Acte necesare:

 • actele de proprietate
 • incheierea de intabulare si schita cadastrala
 • adeverinta de la Asociatia de Proprietari conform Legii 230/2007: “Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare fără o adeverinta din partea sociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, eliberată în original sub semnătura preşedintelui şi a administratorului asociaţiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestei obligaţii sunt nule de drept. În cazul existenţei unor datorii către asociaţia de proprietari, înstrăinarea proprietăţii se poate face numai dacă se introduce în contract o clauză privitoare la preluarea datoriilor de către cumpărător”
 • dovada achitarii la zi a energiei electrice
 • certificat de atestare fiscala (eliberat de Administratia fiscala a localitatii unde se afla situat imobilul)
 • certificatul de performanta energetica (la solicitarea cumparatorului)
 • actele de identitate ale partilor
 • alte acte solicitate de Notarul Public pentru clarificarea situatiei juridice

Taxele datorate la incheierea unui contract de vanzare cumparare (sau alte acte de dispozitie) cuprind:

 • Impozitul pe venitul din tranzactii (stabilit conform art. 771 din Codul Fiscal);
 • Taxa de intabulare datorata Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara
 • Onorariul notarului si TVA-ul aferent.

Important:
Aceste taxe vor fi calculate de catre Notarul Public la pretul declarat de parti, dar nu mai putin de valoarea rezultata din expertiza existenta la nivelul fiecarei Camere a Notarilor Publici.

Cine suporta taxele notariale?
Impozitul pe tranzactii este datorat intotdeauna de vanzator, iar celelalte taxe notariale sunt suportate, de regula, de catre cumparator.

Scutiri si reduceri:

1) Persoanele juridice care instraineaza un imobil nu datoreaza impozit pe venitul din tranzactii.

2) Contractele de donatie incheiate intre rude sau afini pana la gradul al III-lea inclusiv sunt scutite de plata impozitului. Sunt rude pana la gradul al treilea: copii, nepoti, frati, nepoti de frati, parinti, bunici, strabunici.

3) In cazul imobilelor achizitionate prin Programul Prima Casa, se reduce cu 30% onorariul datorat pentru contractul de vanzare-cumparare.

4) Alte scutiri si reduceri.

Share