« Acte notariale

Divortul pe cale notariala

Potrivit CoduluiCivil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, este permis divortul în fata notarului public atat pentru sotii care au copii minori, cat si pentru cei care nu au copii.

Divortul cu minori – 1400 lei

Sotii care au copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati pot divorta în fata Notarului Public, conform art. 375, punct 2 din Codul Civil.

La ce Notar Public trebuie sa ma adresez pentru a divorta?
Legea prevede ca este competent a desface casatoria Notarul Public de la locul casatoriei sau de la locul ultimei locuinte comune a sotilor.

Ce conditii trebuie îndeplinite în cazul divortului cu minori?
Sotii trebuie sa convina asupra urmatoarelor aspecte:

 1. Numele de familie pe care îl vor purta dupa divort;
 2. Exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti;
 3. Stabilirea locuintei copiilor dupa divort;
 4. Modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii;
 5. Stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, învatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Cum procedam?

 1. Cei doi soti se prezinta împreuna la Biroul Notarului Public competent ales, unde vor depune o cerere. Pentru depunerea cererii sunt necesare urmatoarele acte, în original: acte de identitate, certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale sotilor si certificatele de nastere ale copiilor minori.
 2. Notarul public înregistreaza cererea si acorda un termen de 30 de zile de reflectie.
 3. Notarul public sesizeaza Autoritatea Tutelara pentru efectuarea anchetei psihosociale.
 4. Dupa primirea raportului de ancheta psihosociala, notarul public fixeaza un termen pentru audierea minorilor mai mari de 10 ani (conform art. 264 C Civil). Audierea se face în prezenta ambilor parinti.
 5. Dupa expirarea termenului de 30 de zile, sotii se vor prezenta la biroul notarial. Daca partile staruie si toate conditiile prevazute de lege sunt îndeplinite, Notarul Public va elibera certificatul de divort.

Când este considerat finalizat divortul?
Casatoria este considerata desfacuta la data eliberarii certificatului de divort.

Divortul fara minori – 900 lei

Soţii care nu au copii minori pot divorţa în faţa Notarului Public, conform art. 375, punct 1 din Codul Civil.

La ce Notar Public trebuie să mă adresez pentru a divorţa?
Legea prevede că este competent a desface căsătoria Notarul Public de la locul căsătoriei sau de la locul ultimei locuinţe comune a soţilor.
De exemplu, dacă v-aţi căsătorit în Iaşi şi aţi avut ultima locuinţă comună în Bucureşti, vă puteţi adresa fie unui notar din Iaşi, fie unui notar din Bucureşti.

Ce condiţii trebuie îndeplinite în cazul divorţului fără minori?

 1. să existe acordul ambilor soţi;
 2. soţii să nu aibă copii minori rezultaţi din căsătorie sau adoptaţi;
 3. soţii au convenit asupra numelui pe care fiecare îl va purta după divorţ;
 4. niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie.

Cum procedăm?
Pasul 1: Cei doi soţi se prezintă împreună, personal sau reprezentaţi prin mandatar cu procură autentică, la Biroul Notarului Public competent ales, unde vor depune o cerere. Pentru depunerea cererii sunt necesare următoarele acte, în original: acte de identitate, certificatul de căsătorie, certificatele de naştere, procura autentică (dacă este cazul).
Pasul 2: Notarul public înregistrează cererea şi acordă un termen de 30 de zile de reflecţie.
Pasul 3: După expirarea termenului de 30 de zile, părţile se vor prezenta la biroul notarial personal, nemaifiind permisă reprezentarea prin procură. Dacă părţile stăruie, Notarul Public va elibera certificatul de divorţ, fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa părţilor.

Când este considerat finalizat divorţul?
Căsătoria este considerată desfăcută la data eliberării certificatului de divorţ.

Share