« Acte notariale

Invitatia pentru cetateni straini

De regula, invitatiile sunt solicitate pentru obtinerea vizei in cazul cetatenilor straini membri ai statelor care nu fac parte din Uniunea Europeana sau membri ai statelor cu care Romania nu are incheiate conventii bilaterale privind circulatia persoanelor.

Acte necesare:

  • actul de identitate in original (carte de identitate, buletin, pasaport) al persoanei care face invitatia
  • copie dupa actul de identitate (pasaport) al persoanei straine invitate

Costuri:

  • invitatia pentru o persoana – 25 lei
  • invitatia pentru 2 persoane, membre ale aceleiasi familii – 45 lei
  • invitatia pentru 3 sau mai multe persoane, membre ale aceleiasi familii – 50 lei
Share