« Acte notariale

Legalizarea de copii

Costuri:

  • act de 1 pagina – 5 lei
  • act de 2 pagini – 10 lei
  • act de 3 pagini – 13 lei
  • act de 4 pagini – 15 lei
  • act ce are peste 5 pagini (inclusiv) – 3 lei/pagina

Legalizarea de copii este o procedura prin care notarul atesta faptul ca o copie (fotocopie) a unui act este conforma cu originalul aflat in fata sa.

Pentru a obtine o copie legalizata de pe un inscris este necesar sa va prezentati la Biroul Notarial cu originalul actului respectiv.

Nu se pot face copii legalizate dupa:

  • alte copii legalizate, fotocopii simple sau cópii conforme cu originalul;
  • acte originale foarte deteriorate;
  • acte care contin corecturi, stersaturi, adaugiri, cuvinte taiate sau alte particularitati, daca nu sunt confirmate prin semnatura si stampila autoritatii care le-a intocmit;

De asemenea, nu se pot face copii legalizate dupa hotarari judecatoresti (sentinte, decizii etc.), intrucat originalul acestora se afla in arhiva instantei care le-a eliberat. Asadar, in cazul in care aveti nevoie de copii legalizate dupa o hotarare judecatoreasca, trebuie sa va adresati instantei care a eliberat hotararea si nu Biroului Notarial.

Share