« Acte notariale

Partajul

Partajul reprezinta o operatiune juridica de impartire a bunurilor aflate in coproprietate.

De regula, starea de coproprietate (sau starea de indiviziune) provine din urmatoarele situatii:

 • Mostenire – mostenitorii detin cote indivize ideale din patrimoniul defunctului;
 • Contracte – de ex., cumpararea unui bun pe cote-parti ideale de catre mai multe persoane
 • Dupa divort, proprietatea devalmasa a sotilor devine coproprietate pe cote parti ideale.

Potrivit art.1143 Cod Civil, “nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. Mostenitorul poate cere oricand iesirea din indiviziune, chiar si atunci cand exista conventii sau clauze testamentare care prevad altfel”.

Iesirea din indiviziune (partajul) se poate realiza printr-un act notarial, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • exista buna invoiala intre parti (coproprietarii au cazut la intelegere in privinta modului in care vor partaja bunurile comune);
 • se prezinta in fata notarului public toti coproprietarii (personal sau reprezentati prin procura autentica); daca vreunul dintre coproprietari este decedat, atunci se vor prezenta mostenitorii sai, stabiliti printr-un certificat de mostenitor sau hotarare judecatoreasca.

Daca vreuna dintre conditiile de mai sus nu este indeplinita, coproprietarii interesati se vor adresa instantei judecatoresti.

Care sunt pasii de urmat pentru realizarea partajului?

Pasul 1: intabularea proprietatii aflate in coproprietate

Daca nu a fost realizata deja, pentru intabularea proprietatii trebuie sa va adresati unui inginer de cadastru autorizat care va intocmi schita cadastrala a imobilului si va depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara actele necesare pentru deschiderea cartii funciare a imobilului.

Pasul 2: realizarea schitei de dezmembrare a imobilului

Dupa ce ati obtinut de la inginerul autorizat schita cadastrala a imobilului si incheierea de intabulare, este posibil sa fie nevoie de o noua schita cadastrala care sa dezmembreze imobilul intabulat, in functie de modul in care se va realiza impartirea intre coproprietari. Daca este nevoie de o schita de dezmembrare, va veti adresa inginerului de cadastru pentru intocmirea acestei schite, iar ulterior, va veti prezenta la biroul notarial pentru a semna actul autentic de dezmembrare (actul juridic prin care se exprima vointa coproprietarilor de a dezmembra imobilul).

Pasul 3: autentificarea contractului de partaj

Care sunt actele necesare pentru autentificarea contractului de partaj?

 • titlul ce face dovada coproprietatii (contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, Titlul de proprietate etc.);
 • schita cadastrala si incheierea de intabulare a imobilului;
 • schita de dezmembrare si actul autentic de dezmembrare (daca este cazul);
 • adeverinta de rol si certificat de atestare fiscala (eliberate de Primaria/ Administratia fiscala a localitatii unde se afla arondat imobilul);
 • actele de identitate ale coproprietarilor;
 • orice alte acte pe care notarul le considera necesare pentru clarificarea situatiei juridice, in functie de fiecare speta in parte.

Costuri:

Taxele notariale vor fi calculate pentru fiecare situatie in parte, in functie de valoarea imobilelor ce urmeaza a fi partajate, valoare declarata de parti, dar nu mai putin de valoarea stabilita conform expertizei notariale.

In cazul partajului, taxele notariale sunt compuse din:

 • onorariul notarului + TVA-ul aferent
 • taxele de intabulare a partajului datorate Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Important: in cazul partajului nu se datoreaza impozit pe venitul din tranzactii imobiliare!

Share