« Acte notariale

Procura

Ce este procura (imputernicirea)?

Aveti nevoie sa indepliniti anumite acte juridice, dar nu le puteti realiza personal? Problema poate fi rezolvata prin imputernicirea data unei alte persoane (mandatar) care sa realizeze acel lucru in numele dumneavoastra. Prin actul notarial intitulat procura vor fi specificate “puterile” mandatarului, astfel incat tertii sa cunoasca limitele in care acesta poate sa actioneze in numele dumneavoastra.

In practica, cel mai des intalnite sunt procurile avand ca obiect:

 • vanzarea, cumpararea, donarea, ipotecarea, inchirierea de imobile
 • reprezentarea la dezbaterea succesiunilor si partaj voluntar
 • administrarea unui imobil (mandatarul se poate ocupa de toate problemele curente ale unui imobil)
 • ridicarea de sume de bani, a pensiei, a alocatiei, a actelor de studii sau a oricaror alte acte
 • vanzarea, cumpararea de autoturisme
 • reprezentarea persoanelor juridice
 • reprezentarea in fata instantelor judecatoresti (procuri judiciare)
 • reprezentarea in fata diverselor institutii publice sau private
 • etc.

Ce acte NU pot constitui obiectul unei procuri?

Exista anumite acte juridice care nu pot fi incheiate prin procura, intrucat au un caracter strict personal, cum ar fi testamentul sau incheierea casatoriei.

Care este temenul de valabilitate al unei procuri?

Termenul in care mandatarul (imputernicitul) d-voastra poate duce la indeplinire mandatul se specifica in cuprinsul procurii: o luna, un an, o anumita data etc.

Conform art. 2.015 Cod civil, daca partile nu au prevazut un termen, contractul de mandat inceteaza in 3 ani de la incheierea lui.

Cum se revoca o procura?

Ce pot face in cazul in care am imputernicit o persoana sa realizeze ceva in numele meu si acum doresc sa revoc acea procura sau sa imputernicesc alta persoana?In cazul in care doriti sa revocati o procura (de exemplu, mandatarul nu se mai poate ocupa de sarcina primita sau doriti sa numiti o alta persoana din anumite motive), va veti adresa unui Birou Notarial unde veti da o declaratie autentica din care sa reiasa vointa d-voastra de a revoca acea procura.

Pentru a va apara drepturile si pentru a fi siguri ca procura initiala nu este folosita in continuare, noua situatie poate fi facuta publica (atat spre stiinta tertilor, cat si a mandatarului initial) in urmatoarele modalitati:

 • solicitati notarului public care va autentifica declaratia de revocare sa o comunice la Registrul National de Revocare a Procurilor (o baza de date existenta la nivel national unde sunt notate revocarile de procuri si care poate fi consultata de cei interesati);
 • solicitati la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara notarea declaratiei de revocare in cartea funciara, in cazul in care procura avea ca obiect indeplinirea unui act juridic in legatura cu un imobil (de ex. procura de vanzare a imobilului);
 • de asemenea, puteti folosi declaratia de revocare pentru a instiinta mandatarul, precum si persoanele sau institutiile interesate.

Acte necesare:

Pentru autentificarea unei procuri este necesar ca cel care da imputernicirea sa se prezinte personal la biroul notarial. Nu este necesara prezenta persoanei imputernicite!

 • actul de identitate in original (buletin/carte identitate/pasaport) al persoanei care face imputernicirea
 • o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite
 • orice alte acte care pot ajuta la identificarea obiectului procurii (de ex., in cazul unei procuri de vanzare a unui imobil este necesar actul de proprietate al imobilului)

Costuri:

 • Procura pentru ridicarea pensiei: 31 lei
 • Procura pentru acte de dispozitie (vanzari/cumparari de bunuri imobile/mobile, reprezentare la dezbaterea succesiunii, partaj): 86,80 leiprimul exemplar, 24,80 lei pentru fiecare exemplar in plus
 • Procura (alte categorii): 45 lei primul exemplar, 12,40 lei pentru fiecare exemplar in plus
Share