Articole

Divortul la notar

Potrivit noului Cod Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, soţii pot divorţa în faţa instanţei de judecată, în faţa ofiţerului de stare civilă sau în faţa notarului public.

Părţile vor putea divorţa în faţa ofiţerului de stare civilă sau în faţa notarului public numai dacă se înţeleg cu privire la anumite aspecte prevăzute de lege. În caz de neînţelegere între părţi, nu rămane decât posibilitatea divorţului în faţa instanţei judecătoreşti.

Dacă în faţa Notarului Public pot divorţa atât soţii care au copii minori cât şi cei care nu au copii minori, în faţa Ofiţerului de Stare Civilă pot divorţa doar soţii care nu au copii minori.

Desigur că există multe avantaje în a alege divorţul amiabil în faţa Notarului Public, aceasta fiind avute în vedere şi de legiutor atunci când a permis acest lucru.

Divorţul este un moment dificil în viaţa oamenilor. Starea de nesiguranţă, sentimentul de eşec, îngrijorările legate de viitor, toate concurează la crearea unei atmosfere tensionate. Dacă la acestea se adaugă şi stresul provocat de aşteptarea pe sălile tribunalului, de incertitudinea privind hotărârea pe care o va pronunţa judecătorul, de expunerea în public a problemelor personale, atunci situaţia devine de-a dreptul traumatizantă.

Alegând divorţul amiabil în faţa Notarului Public, soţii vor putea beneficia de următoarele avantaje:

  • o consiliere premergătoare prin care să se informeze cu privire la procedura divorţului, la aspectele asupra cărora trebuie să se pună de acord, la aspectele juridice legate de divorţ etc.;
  • un cadru care asigură confidenţialitatea şi intimitatea discuţiilor;
  • limitarea pe cât posibil a efectelor negative ale divorţului faţă de copii. În acest sens, copiii mai mari de 10 ani vor fi ascultaţi de notarul public în prezenţa părinţilor, într-un cadru relaxat şi decent. Copilul va avea posibilitatea de a cere şi de a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte. (art. 264 Cod Civil);
  • în cadrul procedurii divorţului în faţa notarului public, nu se stabileşte culpa (vinovăţia) vreunuia dintre soţi;
  • o procedură a divorţului relativ simplă şi rapidă.

Dupa finalizarea divorţului, foştii soţi vor putea solicita notarului public o consiliere în ceea ce priveşte bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei şi modalitatea de partajare a acestora.

Divorţul, deşi este un episod dificil, poate fi gestionat într-o manieră mai puţin traumatizantă, atât pentru soţi, cât mai ales pentru copii. Divorţul amiabil, în faţa notarului public, poate fi o soluţie în acest sens.

Pentru mai multe informaţii legate de procedura divorţului în faţa notarului public, precum şi de costurile aferente, vă invităm să vizitaţi pagina Divorţul pe cale notarială.

Share