« Preturi

Onorarii in suma determinata

Acte de constituire a asociatiilor fara scop patrimonial si a fundatiilor 100 lei primul exemplar
15 lei pentru fiecare exemplar in plus
Alte acte de modificare a asociatiilor fara scop patrimonial si a fundatiilor 100 lei primul exemplar
15 lei pentru fiecare exemplar in plus
Alte acte si servicii notariale
neevaluabile
100 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Antecontract 1% din avansul achitat, dar nu mai putin de 150 lei
Contract de comodat 150 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Certificarea unor fapte 50 lei primul exemplar
5 lei pentru fiecare exemplar in plus
Divortul fara minori
Divortul cu minori
600 lei
800 lei
Dare de data certa 40 lei primul exemplar
5 lei pentru fiecare exemplar in plus
Declaratie 1 persoana 40 lei
2 persoane 45 lei
*1 exemplar suplimentar 5 lei
Declaratie imobile 50 lei primul exemplar
5 lei pentru fiecare exemplar in plus
Declaratii acord calatorie in strainatate minori 1 parinte – 50 lei
2 parinti – 55 lei
Declaratii pentru primirea restului de pret, a sultei sau a oricarei creante, care au fost stabilite de parti printr-un alt inscris autentic sau printr-o hotarare judecatoareasca definitiva si irevocabila 100 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Declaratii pentru:- obtinerea ajutorului de somaj- obtinerea ajutorului social- obtinerea alocatiei de stat pentru copii- acordarea burselor pentru elevi si studenti

– stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si ale vaduvelor acestora

– stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap

15 lei
Invitatie pentru cetatenii straini 1 persoana – 40 lei
familie de 2 persoane – 45 lei
familie de 3 sau mai multe persoane – 50 lei
Incheieri de rectificare a actelor, potrivit legii, daca eroarea nu este imputabila notarului 50 lei
Incheiere privind verificarile efectuate in registrele de evidenta ale camerelor notarilor publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici 150 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Legalizarea de copii 1 pagina – 5 lei
2 pagini – 10 lei
3 pagini – 15 lei
4 pagini – 20 lei
peste 5 pagini (inclusiv) 3 lei/pagina
Legalizarea de copii ale actelor aflate in arhiva notarului public 10 lei/pagina
Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor 50 lei primul exemplar
5 lei pentru fiecare exemplar in plus
Legalizarea traducerilor efectuate de traducatori autorizati 30 lei primul exemplar
5 lei pentru fiecare exemplar in plus
Procese verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societatilor comerciale 300 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Procese verbale, hotarari ale Adunarilor Generale ale actionarilor sau ale asociatilor societatilor comerciale 300 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Procura pentru ridicarea pensiei 40 lei
Procura pentru acte de dispozitie (vanzari/cumparari de bunuri imobile/mobile, reprezentare la dezbaterea succesiunii, partaj) 100 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Procura (alte categorii) 50 lei primul exemplar
10 lei pentru fiecare exemplar in plus
Testament 250 lei primul exemplar
20 lei pentru fiecare exemplar in plus
Declaratie revocare testament 50 lei primul exemplar
5 lei pentru fiecare exemplar in plus
Declaratie acceptare/renuntare succesiune 50 lei

*Preturile sunt valabile la Biroul Notarului Public Raluca-Andreea Cardasim din Iasi

Share